• طرح همیار طبیعت

  طرح همیار طبیعت

  طرح همیار طبیعت طرحی برای دوستی دوباره با طبیعت

 • طرح همیار طبیعت

  طرح همیار طبیعت

  معرفی طرح همیار طبیعت

 • عضویت کارت همیار طبیعت

  کارت عضویت همیار طبیعت

  به منظور استفاده از نیروهای مردمی در حفظ احیا و توسعه منابع طبیعی
  و تبدیل فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی با ارایه این طرح افراد علاقه مند و دوست داران منابع طبیعی
  به طور داوطلبانه و به قصد خدمت به منابع طبیعی کشور
  در قالب کارت همیار طبیعت ساماندهی می شوند.